''

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

Thông báo

    Mời nhận chứng chỉ CNTT cơ bản khóa K10 - 24/11/2019

    Mời thí sinh dự thi chứng chỉ CNTT khóa K10 ngày 24/11/2019 đến nhận chứng chỉ tại Trung tâm GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế (Sau lưng VTV) 54 Ngô Quyền, TP Huế. Thời gian nhận chứng chỉ Thứ 4, Thứ 6 các ngày trong tuần, tại Phòng Đào tạo Tầng 3 Xem thêm

Tin tức & sự kiện

Thông báo kết quả nâng lương 6 tháng đầu năm 2020

Thực hiện theo công văn số 690/SGDĐT-TCCB ngày 17/4/2020 của Sở G&ĐT Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn qui trình xét ...

Triển khai mô hình hệ thống phòng học thông minh SmartEdu

Nhằm tiếp tục thực hiện việc triển khai thí điểm Hệ thống Phòng học thông minh (SmartEdu) do Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế ...

Khóa bồi dưỡng kỹ năng CNTT cơ bản khóa ngày 17/11/2019

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Mitsubishi Corporation và Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế đã ký ...

Khóa bồi dưỡng kỹ năng CNTT cơ bản khóa ngày 03/11/2019

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Mitsubishi Corporation và Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế đã ký ...

Khóa bồi dưỡng kỹ năng CNTT cơ bản khóa ngày 20/10/2019

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Mitsubishi Corporation và Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế đã ký ...

Khóa bồi dưỡng kỹ năng CNTT - khóa ngày 17/3/2019

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Mitsubishi Corporation và Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế đã ký ...

Khóa bồi dưỡng kỹ năng CNTT - khóa ngày 10/3/2019

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Mitsubishi Corporation và Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế đã ký ...

Khóa bồi dưỡng kỹ năng CNTT - khóa ngày 3/3/2019

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Mitsubishi Corporation và Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế đã ký ...

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu trung tâm

    A. Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm  1.Quá trình hình thành: Được thành lập năm 1993, trên cơ sở sát nhập 2 đơn vị: Trung tâm đào tạo Đại học tại chức và Trường Bổ túc cấp 3 Dân chính, theo quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 24/11/1993 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến ngày 01/10/2018, Trung tâm thực hiện theo Quyết định số 2130/QĐ-UBND, ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sáp nhập Trung tâm Tin học và Trung tâm Giáo dục năng khiếu Văn thể mỹ vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.  2. Quá trình phát triển: Từ năm 1993 đến nay, Trung tâm đã liên kết mở lớp đào tạo được trên 20.000 học viên, gồm các ngành học: ... Xem thêm

Thư viện ảnh

  • Current