''

Ngày 20 tháng 08 năm 2018

Tin tức & sự kiện

Thông tin đơn vị

  Giới thiệu trung tâm

  A. Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm: 1.Quá trình hình thành: Được thành lập năm 1993, trên cơ sở sát nhập 2 đơn vị: Trung tâm đào tạo Đại học tại chức và Trường Bổ túc cấp 3 Dân chính, theo quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 24/11/1993 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. 2. Quá trình phát triển: Từ năm 1993 đến nay, Trung tâm đã liên kết mở lớp đào tạo được trên 13.879 học viên, gồm các ngành học: Xây dựng dân dụng - công nghiệp, Xây dựng cầu đường, Điện kỹ thuật, Sư phạm kỹ thuật, Sư phạm giáo dục Tiểu ... Xem thêm

Thư viện ảnh

 • Cô Hồ Thị Mai - CTCĐ điều khiển HN CCVCLĐ 2017

 • CCo Cao Đăng Ngọc Phượng phát biểu tại Đại hội CCVCLĐ Trung tâm 2017

 • img_20170920_155158

 • 20150410 082405

 • le be giang lop mp18_1_jpg

 • san truong truoc gio chia tay

 • thac si nguyen huu hien trao bang cho sv mp181_1_jpg

 • gd so gd dt phat bieu tai le khai giang lop cbql lao

 • vieng mo dai tuong vo nguyen giap

 • be giang lop mp18_1_jpg

 • Cô Cao Đăng Ngọc Phượng - TP GDTX-CN phát biểu tại HN CCVCLĐ 2017