''

Ngày 09 tháng 12 năm 2019

Thông báo

  Thông báo kết quả thi Chứng chỉ CNTT khóa K10 - 21/11/2019

  Kết quả Khóa thi Chứng chỉ CNTT KHóa K10 ngày 21/11/2019. Các thí sinh kiểm tra thông tin ngày sinh, nơi sinh, nếu có sai sót vui lòng gửi thông tin chỉnh sửa về email: nhanhnt@hue.edu.vn Thời gian nhận chứng chỉ sẽ thông báo sau. Trân trọng./. Link trắc nghiệm online:  http://tracnghiemtinhoc.com/ Xem thêm

Tin tức & sự kiện

Khóa bồi dưỡng kỹ năng CNTT cơ bản khóa ngày 17/11/2019

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Mitsubishi Corporation và Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế đã ký ...

Khóa bồi dưỡng kỹ năng CNTT cơ bản khóa ngày 03/11/2019

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Mitsubishi Corporation và Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế đã ký ...

Khóa bồi dưỡng kỹ năng CNTT cơ bản khóa ngày 20/10/2019

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Mitsubishi Corporation và Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế đã ký ...

Khóa bồi dưỡng kỹ năng CNTT - khóa ngày 17/3/2019

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Mitsubishi Corporation và Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế đã ký ...

Khóa bồi dưỡng kỹ năng CNTT - khóa ngày 10/3/2019

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Mitsubishi Corporation và Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế đã ký ...

Khóa bồi dưỡng kỹ năng CNTT - khóa ngày 3/3/2019

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Mitsubishi Corporation và Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế đã ký ...

Thông tin đơn vị

  Giới thiệu trung tâm

  A. Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm  1.Quá trình hình thành: Được thành lập năm 1993, trên cơ sở sát nhập 2 đơn vị: Trung tâm đào tạo Đại học tại chức và Trường Bổ túc cấp 3 Dân chính, theo quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 24/11/1993 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến ngày 01/10/2018, Trung tâm thực hiện theo Quyết định số 2130/QĐ-UBND, ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sáp nhập Trung tâm Tin học và Trung tâm Giáo dục năng khiếu Văn thể mỹ vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.  2. Quá trình phát triển: Từ năm 1993 đến nay, Trung tâm đã liên kết mở lớp đào tạo được trên 20.000 học viên, gồm các ngành học: ... Xem thêm

Thư viện ảnh

 • Cô Hồ Thị Mai - CTCĐ điều khiển HN CCVCLĐ 2017

 • CCo Cao Đăng Ngọc Phượng phát biểu tại Đại hội CCVCLĐ Trung tâm 2017

 • img_20170920_155158

 • 20150410 082405

 • le be giang lop mp18_1_jpg

 • san truong truoc gio chia tay

 • thac si nguyen huu hien trao bang cho sv mp181_1_jpg

 • gd so gd dt phat bieu tai le khai giang lop cbql lao

 • vieng mo dai tuong vo nguyen giap

 • be giang lop mp18_1_jpg

 • Cô Cao Đăng Ngọc Phượng - TP GDTX-CN phát biểu tại HN CCVCLĐ 2017