''

Ngày 20 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị

Thông tin đơn vị

Cập nhật lúc : 00:00 16/06/2012  

Giới thiệu trung tâm
tập thể cbgvnv Trung tâm

A. Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm

 1.Quá trình hình thành: Được thành lập năm 1993, trên cơ sở sát nhập 2 đơn vị: Trung tâm đào tạo Đại học tại chức và Trường Bổ túc cấp 3 Dân chính, theo quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 24/11/1993 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến ngày 01/10/2018, Trung tâm thực hiện theo Quyết định số 2130/QĐ-UBND, ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sáp nhập Trung tâm Tin học và Trung tâm Giáo dục năng khiếu Văn thể mỹ vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

2. Quá trình phát triển: Từ năm 1993 đến nay, Trung tâm đã liên kết mở lớp đào tạo được trên 20.000 học viên, gồm các ngành học: Xây dựng dân dụng - công nghiệp, Xây dựng cầu đường, Điện kỹ thuật, Sư phạm kỹ thuật, Sư phạm giáo dục Tiểu học và Mầm non, Tin học, Tiếng Anh, Nghiệp vụ Du lịch, Luật kinh tế, Nuôi trồng Thuỷ sản, Kế toán doanh nghiệp, Tài chính kế toán, Quản trị doanh nghiệp; Lớp nâng chuẩn CĐSP Thể dục Thể thao lên ĐHSP Giáo dục Thể chất và quốc phòng, lớp Quản lý Hành chính nhà nước. Hằng năm, Trung tâm thực hiện chiêu sinh và dạy nghề tin học, nghề năng khiếu cho trên 4.000 học sinh THPT và THCS trong địa bàn thành phố; tổ chức thi và cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản; Hỗ trợ để Sở GD&ĐT tổ chức các lớp tập huấn cho giáo viên, nhân viên trong ngành.

Hệ đào tạo gồm có: Đại học, Cao đẳng và Trung cấp; phương thức đào tạo: Vừa làm vừa học, liên thông, nâng chuẩn và Từ xa. Ngoài ra, Trung tâm còn liên kết mở các lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức, Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cấp chứng chỉ.

Lớp nâng chuẩn CĐSP Tiểu học lên ĐHSP Tiểu học; Lớp nâng chuẩn CĐSP Mầm non lên ĐHSP Mầm non; lớp nâng chuẩn Trung cấp Sư phạm Mầm non lên CĐSP Mầm non /ĐH Mầm non;

Các lớp Bồi dưỡng ngắn hạn.

3. Một số thành tích của đơn vị

- Năm học 2005 - 2006: Đạt tập thể lao động xuất sắc.

- Năm học 2006 - 2007: Đạt tập thể lao động xuất sắc, được UBND Tỉnh tặng cờ thi đua.

- Năm học 2007 - 2008: Đạt tập thể lao động xuất sắc, được UBND Tỉnh tặng Bằng khen.

- Năm học 2008 - 2009: Đạt tập thể lao động xuất sắc; Bằng khen của Bộ GD&ĐT. 

- Năm học 2009 - 2010: Đạt tập thể lao động xuất sắc;

- Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen giai đoạn từ năm học 2007 - 2008 đến năm học 2009 - 2010

- Các năm học tiếp theo Trung tâm luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

B. Vị trí, chức năng, nhiêm vụ 

 I. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thừa Thiên Huế (Trung tâm GDTX tỉnh) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thừa Thiên Huế, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở GD&ĐT; đồng thời chịu sự quản lý nhà nước của các Sở, ngành liên quan theo quy định. Trung tâm GDTX tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

2. Trung tâm GDTX tỉnh hoạt động theo quy định của Luật giáo dục; theo quy định của các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Trung tâm GDTX tỉnh có chức năng thực hiện các chương trình GDTX nhằm nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong xã hội, đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên của cộng đồng và thực hiện dạy nghề cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh theo quy định.

II. Nhiệm vụ

Trung tâm GDTX tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo nội dung Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế giao. Cụ thể:

1. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục:

a) Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ;

b) Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bao gồm: chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học ứng dụng, công nghệ thông tin - truyền thông; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ; chương trình dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức công tác tại vùng dân tộc, miền núi theo kế hoạch hằng năm của địa phương;

c) Chương trình GDTX cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.

2. Tổ chức các lớp học theo các chương trình GDTX cấp THCS và THPT theo kế hoạch hằng năm của địa phương.

3. Tổ chức dạy và thực hành kỹ thuật nghề nghiệp, các hoạt động lao động sản xuất và các hoạt động khác phục vụ học tập.

4. Nghiên cứu, đổi mới, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động tư vấn định hướng nghề nghiệp, các hoạt động giáo dục hướng nghiệp định hướng phân luồng học sinh trung học; tư vấn du học.

5. Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo; tổ chức giảng dạy, bồi dưỡng, sát hạch năng lực tin học, ngoại ngữ theo chuẩn Việt Nam và quốc tế và cấp phát chứng chỉ tin học, ngoại ngữ tương ứng.

6. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nghiên cứu, trao đổi, phát triển sản xuất, hợp tác, tổng kết rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục góp phần phát triển hệ thống GDTX.

7. Tổ chức liên kết đào tạo với các trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thực hiện chương trình GDTX lấy bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học.

8. Tham mưu các cấp chính quyền tại địa phương để thực hiện các chương trình GDTX nhằm nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước và người lao động trong mọi thành phần kinh tế; đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên của cộng đồng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

9. Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức xã hội khác tại địa phương thực hiện các nội dung của các chương trình phối hợp hoạt động nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người, mọi lứa tuổi, thành phần kinh tế được tham gia học tập.

10. Tổ chức dạy nghề (Tin học và Văn thể mỹ), dạy năng khiếu Văn thể mỹ và các nhiệm vụ khác do cấp trên giao:

a) Tổ chức các lớp dạy nghề Tin học, Văn thể mỹ cho học sinh THPT và THCS trên địa bàn của tỉnh;

b) Tổ chức các lớp dạy bồi dưỡng năng khiếu về văn, thể, mỹ cho học sinh các cấp học, người khuyết tật và người có nhu cầu học trong xã hội;

c) Phối kết hợp với các đơn vị trong Ngành Giáo dục để tổ chức các cuộc thi chuyên môn và hoạt động văn hoá, thể thao theo kế hoạch của Ngành;

d) Tổ chức các hoạt động dịch vụ về văn, thể, mỹ cho cộng đồng.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế giao.

11. Quản lý nhân sự, tài sản, tài chính của Trung tâm GDTX theo đúng các quy định của Nhà nước.

C. Cơ sở vật chất phục vụ dạy học

- Trung tâm GDTX tỉnh có 02 cơ sở với tổng diện tích 10.692 m2.

Trong đó: + Cơ sở 1 (54 Ngô Quyền) có diện tích:    1.300 m2

                      + Cơ sở 2 (11 Đống Đa) có diện tích:       9.392 m2

- Số phòng học: gồm 17 phòng. Trong đó: 04 Hội trường, 04 phòng học lý thuyết, 03 phòng học thực hành tin học theo đúng chuẩn phòng thi chứng chỉ CNTT, 05 phòng học năng khiếu - nghề. Sở GD&ĐT đã thẩm định và cấp phép cho Trung tâm GDTX tỉnh tổ chức dạy, sát hạch và cấp chứng chỉ CNTT cơ bản và nâng cao.

- Thiết bị hiện có: 80 máy vi tính phục dạy học, 04 projector, 02 TV đa chạm 65 inch, 02 màn hình TV 50 inch kết nối máy vi tính.

- Trung tâm GDTX tỉnh có 01 nhà thi đấu, 01 sân bóng đá mini, 01 sân tenis, 01 nhà nghỉ với 12 phòng ở phục vụ cho giảng viên đến giảng dạy.

- 01 xe ô tô (7 chỗ ngồi) phục vụ đưa đón thầy cô giáo đến dạy và đưa CBGV đi công tác.

Nhìn chung, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ dạy học đáp ứng tương đối đầy đủ cho giai đoạn trước mắt. Về lâu dài, trung tâm cố gắng đầu tư chiều sâu về trang thiết bị và tìm cách khai thông nới rộng thêm CSVC đáp ứng ngày càng cao hơn trong giai đoạn tiếp theo.

D. Định hướng phát triển

- Tập trung đi sâu vào các hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo, phải xem chất lượng đào tạo là ưu tiên hàng đầu của xu thế hội nhập và phát triển hiện nay.

- Đa dạng hoá các ngành nghề đào tạo, loại hình đào tạo, phương thức đào tạo; mở rộng phương thức đào tạo từ xa, chuyển một bộ phận sang học đêm, học ngày thứ Bảy và Chủ nhật nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người học ở một số ngành học đặc thù. Chú ý liên kết đào tạo những ngành xã hội có nhu cầu nhưng Đại học Huế chưa có, nhất là các ngành kỹ thuật, những ngành cần nâng chuẩn để phù hợp với yêu cầu của xã hội

- Đầu tư bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị đồ dùng phục vụ dạy - học và thực hành thí nghiệm.

- Nâng cấp Thư viện trung tâm lên nhiều đầu sách chuyên ngành. Ngoài những sách tham khảo chung cần tập trung đầu tư tài liệu, giáo trình, sách tham khảo phục vụ chủ yếu cho hai ngành kỹ thuật và kinh tế.

- Từng bước tin học hoá các hoạt động đào tạo, giáo vụ, hành chính của trung tâm; xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên ngày càng vững mạnh về phẩm chất và năng lực thích ứng đón đầu xu thế hội nhập và phát triển của đất nước.

Số lượt xem : 19185