''

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

 » Thông tin đơn vị » Ban giám đốc

Ban giám đốc

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Phó Giám đốc phụ trách: Trần Văn Phước

Họ và tên: TRẦN VĂN PHƯỚC
Chức vụ:

Phó Giám đốc phụ trách

Email: vanphuocvtm@gmail.com
Điện thoại: 0913410584
Địa chỉ: 302 Phan Bội Châu, Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

1/ QL Chung

2/ QL: Công tác tổ chức, tài chính

3/ Giảng dạy theo TKB

Số lượt xem : 3599