''

Ngày 20 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám đốc

Ban giám đốc

Cập nhật lúc : 21:44 22/05/2021  

Giám đốc: Hồ Đăng Quang

 
Họ và tên:  Hồ Đăng Quang
Chức vụ:  Giám đốc
Email:  hodangquang05@gmail.com
Điện thoại:  0913458400
Địa chỉ:  Đường Chế Lan Viên, phường Trường An, thành phố Huế.

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC của Trung tâm.

Số lượt xem : 119