''

Ngày 26 tháng 05 năm 2019

 » Thông tin đơn vị » Ban giám đốc

Ban giám đốc

Cập nhật lúc : 11:15 12/05/2014  

Giám đốc: Hồ Nhật Phong

Họ và tên:  Hồ Nhật Phong
Chức vụ:  Giám đốc - Bí thư Chi bộ
Email:  honhatphong1959@gmail.com
Điện thoại:

 CQ: 0543831032  DĐ: 0984320909

Địa chỉ:  10/87 - Lịch Đợi - TP. Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

1/ QL chung. QL CSVC 

2/ QL: T.Chức+T.chính+TĐ

Số lượt xem : 2585