''

Ngày 20 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Thanh tra

Ban Thanh tra

Cập nhật lúc : 14:55 21/11/2019  

Các thành viên

 
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thúy Hằng
Chức vụ:  Trưởng Ban
Email:  ntthang528@gmail.com
Điện thoại:  0947306128
Địa chỉ:  

PHỤ TRÁCH

 
 
Họ và tên:  Võ Văn Phú
Chức vụ:  Ban viên
Email:  
Điện thoại:  08323051975
Địa chỉ:  

PHỤ TRÁCH

 
Họ và tên:  Võ Thị Lợi
Chức vụ:  Ban viên
Email:  loitocdai1203@gmail.com
Điện thoại:  0914237797
Địa chỉ:  

PHỤ TRÁCH

 

Số lượt xem : 25254