''

Ngày 25 tháng 02 năm 2020

 » Thông tin đơn vị » Chi bộ

Chi bộ

Cập nhật lúc : 10:32 21/11/2019  

Lãnh đạo

Họ và tên:  Đoàn Hữu Nhật An
Chức vụ:  Phó Bí Thư
Email:  doanhuunhatan@gmail.com
Điện thoại:  0914489325
Địa chỉ:  

Năm vào Đảng chính thức: 

Số lượt xem : 609