''

Ngày 20 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » BCH Công đoàn

BCH Công đoàn

Cập nhật lúc : 15:10 21/11/2019  

Các thành viên

 

Họ và tên:  Đăng Văn Thành
Chức vụ:  Chủ tịch
Email: thanhdv75@gmail.com
Điện thoại:  0905882113
Địa chỉ:  

PHỤ TRÁCH

 
 
 
Họ và tên:  Dương Phước Thanh Vân
Chức vụ:  Phó Chủ tịch
Email:  thanhvanduongphuoc@gmail.com
Điện thoại:  0903500696
Địa chỉ:  

PHỤ TRÁCH

 
 
 
Họ và tên:  Võ Ngọc Ánh
Chức vụ:  Ủy viên BCH - UV Kiểm tra
Email:  anhvongoc81@gmail.com
Điện thoại:  0915389619
Địa chỉ:  

PHỤ TRÁCH

 Văn phòng
 
 
Họ và tên:  Tôn Nữ Kim Chi
Chức vụ: Ủy viên BCH
Email:  tnkc10@gmail.com
Điện thoại:  0914351565
Địa chỉ:  

PHỤ TRÁCH

 Thủ quỹ
 
 
Họ và tên:  Trương Thu Thủy
Chức vụ:  Ủy viên BCH
Email:  ttthuy0306@gmail.com
Điện thoại:  0917857099
Địa chỉ:  

PHỤ TRÁCH

 Kế toán
 

Số lượt xem : 2533