Thứ Hai, 22/04/2019

Buổi sáng

7h00: Thi nghề THPT (Lý thuyết)

Buổi chiều

13h00: Thi nghề THPT (Thực hành)

Thứ Ba, 23/04/2019

Buổi sáng

7h00: Thi nghề THPT (Thực hành)

Buổi chiều

14h00: Nộp hồ sơ đề nghị xét duyệt nâng bậc lương lên phòng TCCB (cô Thanh KT)

13h00: Thi nghề THPT (Thực hành)

Thứ Tư, 24/04/2019

Buổi sáng

Duyệt quyết toán tại Sở GD&ĐT. (GĐ, KT Trưởng) - Hoãn

7h00: Thi nghề THPT (Thực hành)

Buổi chiều

Duyệt quyết toán tại Sở GD&ĐT. (GĐ, KT Trưởng) - Hoãn

13h00: Thi nghề THPT (Thực hành)

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, 25/04/2019

Buổi sáng

8h00: Giám đốc dự Tọa đàm "Khảo sát, đánh giá hoạt động đào tạo, bồi dưỡng các cơ sở GDTX" tại TP HCM (QĐ của Sở GD&ĐT)

Buổi chiều

13h00: Thi nghề THPT (Thực hành)