''

Ngày 16 tháng 12 năm 2019

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Giám đốc: Hồ Nhật Phong

Cập nhật lúc : 08:23 12/03/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 11 năm 2019, từ 11/03/2019 đến 17/03/2019 )

NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
2
11/03/2019
Làm việc bình thường 14h30: Làm việc tại Trường THPT HBT  hợp đồng đặt Hội đồng thi Nghề phổ thông năm học 2018-2019
  15h30: Làm việc tại Trường THCS NCD  hợp đồng đặt Hội đồng thi Nghề phổ thông năm học 2018-2019
   
   
3
12/03/2019
Làm việc bình thường 14h30: Hội ý cốt cán
   
   
   
4
13/03/2019
7h30: Đi công tác tuyển sinh tại huện Quảng Điền và huyện Phong Điền Đi công tác tuyển sinh tại huện Quảng Điền và huyện Phong Điền
   
   
   
   
5
14/03/2019
Làm việc bình thường Làm việc bình thường
   
   
   
6
15/03/2019
Làm việc bình thường Làm việc bình thường
   
   
   
7
16/03/2019
Kiểm tra tình hình Dạy-Học nghề  
   
   
   
CN
17/03/2019
Kiểm tra tình hình Dạy-Học lớp BDCNTT Kiểm tra tình hình Dạy-Học lớp BDCNTT
   
   
   
Các tin khác