''

Ngày 18 tháng 01 năm 2020

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Giám đốc: Hồ Nhật Phong

Cập nhật lúc : 14:31 03/04/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 12 năm 2019, từ 18/03/2019 đến 24/03/2019 )

NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
2
18/03/2019
8h30: Hội ý cốt cán  
   
   
   
   
3
19/03/2019
Làm việc bình thường Làm việc bình thường
   
   
   
   
4
20/03/2019
Làm việc bình thường Làm việc bình thường
   
   
   
   
5
21/03/2019
Làm việc bình thường Làm việc bình thường
   
   
   
   
6
22/03/2019
Làm việc bình thường Làm việc bình thường
   
   
   
   
7
23/03/2019
Kiểm tra tình hình Dạy-Học nghề  
   
   
   
   
CN
24/03/2019
   
   
   
   
   
Các tin khác