''

Ngày 16 tháng 12 năm 2019

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó Giám đốc: Trần Văn Phước

Cập nhật lúc : 17:12 18/03/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 12 năm 2019, từ 18/03/2019 đến 24/03/2019 )

Tuần 12 năm 2019

(Cơ sở 2 TTGDTX Tỉnh, địa chỉ: 11 Đống Đa)


Từ ngày 18/3/2019 đến ngày 24/3/2019

 

Thứ

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai 
(18/3/2019)

8g: Hội ý cán bộ cốt cán

9g30: Họp chi bộ

Làm việc bình thường

Thứ Ba 
(19/3/2019))

Giảng dạy năng khiếu và nghề phổ thông

Phổ biến quy chế thi cho hs nghề THCS CVA

Giảng dạy năng khiếu và nghề phổ thông

Phổ biến quy chế thi cho hs nghề THCS NTP

Thứ Tư 
(20/3/2019)

Giảng dạy năng khiếu và nghề phổ thông

Phổ biến quy chế thi cho học sinh nghề THCS Hùng Vương

Giảng dạy năng khiếu 

Thứ Năm 
(21/3/2019)

Giảng dạy năng khiếu 

Giảng dạy năng khiếu

Thứ Sáu 
(22/3/2019)

Giảng dạy năng khiếu và nghề phổ thông

Phổ biến quy chế thi cho học sinh nghề THCS ĐVN

Họp xét điều kiện dự thi các lớp nghề Mỹ thuật

Giảng dạy năng khiếu 

Thứ Bảy 
(23/3/2019)

Giảng dạy năng khiếu và nghề phổ thông

Phổ biến quy chế thi cho học sinh nghề THCS NCD

Giảng dạy năng khiếu và nghề phổ thông

Phổ biến quy chế thi cho hs nghề THCS CVA

Chủ Nhật 
(24/3/2019)

Giảng dạy năng khiếu 

 
Các tin khác