''

Ngày 18 tháng 01 năm 2020

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó Giám đốc: Trần Văn Phước

Cập nhật lúc : 08:26 24/06/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 26
( Tuần 26 năm 2019, từ 24/06/2019 đến 30/06/2019 )

Tuần 26 năm 2019

(Cơ sở 2 TTGDTX Tỉnh, địa chỉ: 11 Đống Đa)


Từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019

 

Thứ

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai 
(24/6/2019)

Làm việc bình thường

Giảng dạy các lớp năng khiếu

Tham gia phục vụ thi TNTHPT( Thịnh)

Làm việc bình thường

Giảng dạy các lớp năng khiếu

Thứ Ba 
(25/6/2019)

Làm việc bình thường

Giảng dạy các lớp năng khiếu

Làm việc bình thường

Giảng dạy các lớp năng khiếu

Thứ Tư 
(26/6/2019)

Làm việc bình thường

Giảng dạy các lớp năng khiếu

Kiểm tra các hoạt động hè 2019

Giảng dạy các lớp năng khiếu

Thứ Năm 
(27/6/2019)

Làm việc bình thường

Giảng dạy các lớp năng khiếu

Kiểm tra các hoạt động hè 2019

Giảng dạy các lớp năng khiếu

Thứ Sáu 
(28/6/2019)

Làm việc bình thường

Giảng dạy các lớp năng khiếu

Kiểm tra các hoạt động hè 2019

Giảng dạy các lớp năng khiếu

Thứ Bảy 
(29/6/2019)

Giảng dạy các lớp năng khiếu

Giảng dạy các lớp năng khiếu

Chủ Nhật 
(30/6/2019)

Giảng dạy các lớp năng khiếu

 

 

 

 

Các tin khác