''

Ngày 18 tháng 01 năm 2020

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phòng Tin học và Dạy nghề

Cập nhật lúc : 14:05 04/03/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 11 năm 2019, từ 11/03/2019 đến 17/03/2019 )

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

11/3/2019

Các lớp học nghề theo lịch

Các lớp học nghề theo lịch

12/3/2019

Các lớp học nghề theo lịch

Các lớp học nghề theo lịch

13/3/2019

Các lớp học nghề theo lịch

Các lớp học nghề theo lịch

14/3/2019

Các lớp học nghề theo lịch

Các lớp học nghề theo lịch

15/3/2019

Các lớp học nghề theo lịch

Các lớp học nghề theo lịch

16/3/2019

Các lớp học nghề theo lịch

Các lớp học nghề theo lịch

17/3/2019

- Lớp Bồi dưỡng kỹ năng CNTT cho CB, GV Huyện Phong Điền

- Lớp Bồi dưỡng kỹ năng CNTT cho CB, GV Huyện Phong Điền