''

Ngày 20 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 14:54 20/09/2021  

Tuần 38 năm 2021
Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 26/09/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(20/09/2021)

- 8h00: Hội ý cốt cán triển khai nội dung công văn 2387/SGDĐT-VP; một số nội dung hoạt động trong tuần.

* Thành phần: Theo QĐ (BGĐ, TP, PTP, KTT)

* Địa điểm: P. Hội trường tầng 2 (CS2).

- 14h00: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ VC của Trung tâm theo Biên bản thanh tra Nội vụ.

* Thành phần: GĐ, phòng TCHC

* Địa điểm: Cơ sở 2 (11 Đống Đa)

Thứ Ba
(21/09/2021)

- 8h00: Chủ động vệ sinh, chuẩn bị CSVC khai giảng và học tập của các lớp nghề phổ thông

* Thành phần: Phòng TCHC

* Địa điểm: Cơ sở 2 (11 Đống Đa)

- 14h00: Chủ động vệ sinh, chuẩn bị CSVC khai giảng và học tập của các lớp nghề phổ thông

* Thành phần: Phòng TCHC

* Địa điểm: Cơ sở 1 (54 Ngô Quyền)

Thứ Tư
(22/09/2021)
Thứ Năm
(23/09/2021)

- 8h00: Tham dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết hoạt động Công đoàn NH 2020-2021, triển khai nhiệm vụ NH 2021-2022

* Thành phần: Chủ tịch/Phó CTCĐ

* Địa điểm: Cơ sở 2 (11 Đống Đa)

- 14h00: Tập huấn sử dung Microsoft Team cho toàn thể GV, NV

* Thành phần: Toàn thể GV, NV Trung tâm.

* Địa điểm: Cơ sở 1 (54 Ngô Quyền)

Thứ Sáu
(24/09/2021)

- 14h00: Tiếp tục rà soát hồ sơ về tổ chức, nhân sự theo Biên bản thanh tra Nội vụ.

* Thành phần: GĐ, phòng TCHC

* Địa điểm: Cơ sở 2 (11 Đống Đa)

Thứ Bảy
(25/09/2021)

19h00: Tham gia học chuyển đổi số theo kế hoạch (CBQL và GV)

Chủ Nhật
(26/09/2021)